söndag 20 november 2016

En bearbetad version av Omvärldsanalys Att analysera omvärlden är oerhört brett, men här försöker jag först att titta närmare på vad många talar om idag. Från google hämtade jag följande text: ”Största enskilda nyhetshändelsen av 1938 ägde rum den 29 september, då fyra statsmän träffades på Führerhaus, i München, att rita om kartan över Europa. The three visiting statesmen at that historic conference were Prime Minister Neville Chamberlain of Great Britain, Premier Edouard Daladier of France, and Dictator Benito Mussolini of Italy. De tre besökande statsmännen vid den historiska konferensen var premiärminister Neville Chamberlain Storbritannien, Premier Edouard Daladier i Frankrike, och diktatorn Benito Mussolini i Italien. But by all odds the dominating figure at Munich was the German host, Adolf Hitler. Chancellor of the Third Reich, Herr Hitler reaped on that day at Munich the harvest of anden tyska Führer of the German people, Commander-in-Chief of the German Army, Navy & Air Force, Chancellor of the Third Reich, audacious, defiant, ruthless foreign policy he had pursued for five and a half years. Führer av det tyska folket, Commander-in-Chief av den tyska armén, marinen och flygvapnet, kansler Tredje riket, Herr Hitler skördade dagen i München skörden av en djärv, trotsig, hänsynslös utrikespolitik han eftersträvat för fem och ett halvt år. He had torn the Treaty of Versailles to shreds. Han hade rivit Versaillesfördraget sönder. He had rearmed Germany to the teeth— or as close to the teeth as he was able. Han hade stulit Österrike inför ögonen på en upprörd och till synes impotent värld.” Alltså hur tyska folket hittat en ledare som de såg upp till. Han skulle rädda landet från arbetslöshet, från grupper som inte hörde hemma bland den germanska rasen och dessutom utvidga landets gränser. Vi vet hur det gick inte minst förintelsen då miljoner människor gasades ihjäl för att de föll utanför Hitlers ramar. Händelser vi aldrig trodde skulle hända och aldrig glömmer. Ändå ser världen nu en liknande början med en ledare som lovar guld och gröna skogar bara vi blir av med människor som inte lever upp till hans värderingar d v s samma värderingar som Hitler hade. Varför görs det inget??? Världen står inför en katastrof lika den som hände för åttio år sedan. HJÄLP!!! I en omvärldsanalys idag får naturligtvis de allestädes kriserna en stor plats i media som till exempel flyktingkrisen och klimatkrisen. Vi alla berörs på ett eller annat sätt. Min äldste son med utflugna vuxna barn har låtit ensamkommande flyktingbarn flytta in i deras rum. En av dem har fått asyl medan den andra gick under jord eftersom hon förstod att hon får inte asyl. Beträffande litteraturen finns det många stora författare runt om i världen som behandlar både stora och små händelser. Nobelpriset i litteratur som delas ut varje år gick i år till Bob Dylan. De flesta av hans texter är stor litteratur, ofta samhällskritiska. Jag blev bekant med dem i början av 70-talet då livet bråkade med mig. Dylans texter var en lisa för själen och som jag lyssnade mycket på. Som till exempel: ”Subterranean homesick blues” ”You don’t need a weatherman to know which way the wind blows” Det går att plocka otaliga odödliga rader bara ur den här låten, snacka om flöde. Texten blir ännu bättre av den klassiska videon, där Dylan håller upp plakat med centrala ord ur låten. På tal om stor litteratur, Dylan tog medvetet upp arvet efter Woody Guthrie. Han besökte denne på hans dödsbädd och lovade då att föra Guthries gärning vidare. Folkmusik och arbetarsånger som Joe Hills inspirerade Dylan tidigt, men också franska poeter som Arthur Rimbaud i hans texter. På tal om människans behov av kärlek och samvaro, läser jag i tidningen idag 20 november 2016 att tre män tar livet av sig varje dag. Att det får ske tyder på att något är fel i samhället. Omvärlden är inte vad den borde vara på tal om omvärldsanalys.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar