söndag 20 november 2016

En bearbetad version av Omvärldsanalys Att analysera omvärlden är oerhört brett, men här försöker jag först att titta närmare på vad många talar om idag. Från google hämtade jag följande text: ”Största enskilda nyhetshändelsen av 1938 ägde rum den 29 september, då fyra statsmän träffades på Führerhaus, i München, att rita om kartan över Europa. The three visiting statesmen at that historic conference were Prime Minister Neville Chamberlain of Great Britain, Premier Edouard Daladier of France, and Dictator Benito Mussolini of Italy. De tre besökande statsmännen vid den historiska konferensen var premiärminister Neville Chamberlain Storbritannien, Premier Edouard Daladier i Frankrike, och diktatorn Benito Mussolini i Italien. But by all odds the dominating figure at Munich was the German host, Adolf Hitler. Chancellor of the Third Reich, Herr Hitler reaped on that day at Munich the harvest of anden tyska Führer of the German people, Commander-in-Chief of the German Army, Navy & Air Force, Chancellor of the Third Reich, audacious, defiant, ruthless foreign policy he had pursued for five and a half years. Führer av det tyska folket, Commander-in-Chief av den tyska armén, marinen och flygvapnet, kansler Tredje riket, Herr Hitler skördade dagen i München skörden av en djärv, trotsig, hänsynslös utrikespolitik han eftersträvat för fem och ett halvt år. He had torn the Treaty of Versailles to shreds. Han hade rivit Versaillesfördraget sönder. He had rearmed Germany to the teeth— or as close to the teeth as he was able. Han hade stulit Österrike inför ögonen på en upprörd och till synes impotent värld.” Alltså hur tyska folket hittat en ledare som de såg upp till. Han skulle rädda landet från arbetslöshet, från grupper som inte hörde hemma bland den germanska rasen och dessutom utvidga landets gränser. Vi vet hur det gick inte minst förintelsen då miljoner människor gasades ihjäl för att de föll utanför Hitlers ramar. Händelser vi aldrig trodde skulle hända och aldrig glömmer. Ändå ser världen nu en liknande början med en ledare som lovar guld och gröna skogar bara vi blir av med människor som inte lever upp till hans värderingar d v s samma värderingar som Hitler hade. Varför görs det inget??? Världen står inför en katastrof lika den som hände för åttio år sedan. HJÄLP!!! I en omvärldsanalys idag får naturligtvis de allestädes kriserna en stor plats i media som till exempel flyktingkrisen och klimatkrisen. Vi alla berörs på ett eller annat sätt. Min äldste son med utflugna vuxna barn har låtit ensamkommande flyktingbarn flytta in i deras rum. En av dem har fått asyl medan den andra gick under jord eftersom hon förstod att hon får inte asyl. Beträffande litteraturen finns det många stora författare runt om i världen som behandlar både stora och små händelser. Nobelpriset i litteratur som delas ut varje år gick i år till Bob Dylan. De flesta av hans texter är stor litteratur, ofta samhällskritiska. Jag blev bekant med dem i början av 70-talet då livet bråkade med mig. Dylans texter var en lisa för själen och som jag lyssnade mycket på. Som till exempel: ”Subterranean homesick blues” ”You don’t need a weatherman to know which way the wind blows” Det går att plocka otaliga odödliga rader bara ur den här låten, snacka om flöde. Texten blir ännu bättre av den klassiska videon, där Dylan håller upp plakat med centrala ord ur låten. På tal om stor litteratur, Dylan tog medvetet upp arvet efter Woody Guthrie. Han besökte denne på hans dödsbädd och lovade då att föra Guthries gärning vidare. Folkmusik och arbetarsånger som Joe Hills inspirerade Dylan tidigt, men också franska poeter som Arthur Rimbaud i hans texter. På tal om människans behov av kärlek och samvaro, läser jag i tidningen idag 20 november 2016 att tre män tar livet av sig varje dag. Att det får ske tyder på att något är fel i samhället. Omvärlden är inte vad den borde vara på tal om omvärldsanalys.

torsdag 17 november 2016

Omvärldsanalys. Detta är ett tillägg till vad jag skrev i gårdagens blogg. Den handlade på sitt sätt om omvärldsanalys men här skriver jag om en annan sida av saken. Att analysera omvärlden är oerhört brett, men här försöker jag titta närmare på vad många talar om idag. "Största enskilda nyhetshändelsen av 1938 ägde rum den 29 september, då fyra statsmän träffades på Führerhaus, i München, att rita om kartan över Europa. The three visiting statesmen at that historic conference were Prime Minister Neville Chamberlain of Great Britain, Premier Edouard Daladier of France, and Dictator Benito Mussolini of Italy. De tre besökande stats vid den historiska konferensen var premiärminister Neville Chamberlain Storbritannien, Premier Edouard Daladier i Frankrike, och diktatorn Benito Mussolini i Italien. But by all odds the dominating figure at Munich was the German host, Adolf Hitler. Men genom alla odds den dominerande figuren i München var den tyska värd, Adolf Hitler. Führer of the German people, Commander-in-Chief of the German Army, Navy & Air Force, Chancellor of the Third Reich, Herr Hitler reaped on that day at Munich the harvest of an audacious, defiant, ruthless foreign policy he had pursued for five and a half years. Führer av det tyska folket, Commander-in-Chief av den tyska armén, marinen och flygvapnet, kansler Tredje riket, Herr Hitler skörda den dagen i München skörden av en djärv, trotsig, hänsynslös utrikespolitik han eftersträvas för fem och ett halvt år. He had torn the Treaty of Versailles to shreds. Han hade rivit Versaillesfördraget sönder. He had rearmed Germany to the teeth— or as close to the teeth as he was able. Han hade återlarmas Tyskland till teeth- eller så nära tänderna när han kunde. He had stolen Austria before the eyes of a horrified and apparently impotent world. Han hade stulit Österrike inför ögonen på en upprörd och synes impotent världen." Detta har jag kopierat från google om hur tyska folket hittat en ledare som de såg upp till. Han skulle rädda landet från arbetslöshet, från grupper som inte hörde hemma bland den germanska rasen och dessutom utvidga landets gränser. Vi vet hur det gick inte minst minns vi förintelsen då miljoner människor gasades ihjäl för att de föll utanför Hitlers ramar. Händelser vi aldrig trodde skulle hända och aldrig glömmer. Ändå ser världen nu en liknande början med en ledare som lovar guld och gröna skogar bara vi blir av med människor som inte lever upp till hans värderingar d v s samma värderingar som Hitler hade. Varför görs det inget??? Världen står inför en katastrof lika den som hände för åttio år sedan. HJÄLP!!!

onsdag 16 november 2016

16 november 2016

16 november 2016. Min blogg handlar alltid om Tid och Rum och det passar ju bra i en författarblogg. Jag studerar nu Kreativt skrivande 3 på LTU. Arbetar med ett längre projekt som till våren då kursen slutar ska vara slutfört. Vill nämna att när Göteborgs filmfestival startade 1978 utlyste de en filmmanustävling och som jag tände på. Jag skrev ett manus och skickade in men fick aldrig något svar. Tyckte emellertid att jag hade en bra idé till intrig och har skissat på hur jag skulle kunna göra om manuset till en litterär roman. Och det är den skissen jag jobbar med nu. Till första inlämningen på LTU skulle vi lämna 20% av vårt kommande manus vilket jag gjorde. Gladde mig åt att Maria min handledare berömde mitt språk samtidigt som hon anmärkte på min dramaturgi och att det var problem med vem som är protagonist. Kände direkt hur rätt hon hade och har därför lagt till ett kapitel i början och hoppas därmed också ha förtydligat konflikten. Eftersom idén tog form på 70-talet så är det naturligt att den tiden då det t ex inte fanns mobiltelefoner färgar min text. Tiderna förändras ju på tal om tid och rum. Eller det är hinnan av tid som som skiljer oss.