torsdag 28 oktober 2010

Stelnad tid

Nog är det konstigt. Jag har flera gånger återkommit till vad stelnad tid är och skrivit om det.
T ex att Einstein menar att ”materia är stelnad energi” och då har jag menat att ”minnen är stelnad tid”. Minnena är inte stelnade men tiden stelnade till för ett ögonblick. Precis som jag tidigare har sagt att tid är som energi, den försvinner inte utan omvandlas till något annat som t ex minnen, ångest eller tillfredställelse.
Så är det alltså med stelnad tid. Den finns kvar i våra minnen och kan väckas till liv då vi minns tiden då det begav sig.
När jag sedan hittar dessa mina egna funderingar kring tid blir jag inte så lite förvånad då jag ser att professionella filosofer ägnar sin tid till att klara ut just detta.
T ex hittar Stina en understreckare i SvD som heter ”Med tiden kanske vi lär oss att förstå tiden” och som hon skickar till mig och som jag läser och försöker förstå. Författaren som är professor em i teoretisk filosofi kan sitt ämne och jag kanske inte förstår allt, men artikeln har som slutsats att vårt universum bara är en liten del av ett stort multiversum som består av myriader av universa
Nåja, det är spekulationer och det är vad vetenskapen hänger sig åt. Han säger att tiden är endimensionell och har en riktning t ex från morgon till kväll eller från barndom till ålderdom och Einstein säger i det sammanhanget att tiden är relativ. På tal om riktning så nämns också ordet tidspil som har att göra med kvantmekaniken och som har att göra med atomernas oordning – entropin. Problemet med tidspilen är sambandet mellan entropins ökning och tidens riktning. Allt som sker i världen beror på vad som skett tidigare eftersom entropin ständigt ökar vilket ställer många frågor.
Jag ska be Magnus förklara för jag förstår bara delvis. Tids nog träffar jag honom. Är nu i färd med att hitta en dag då alla mina barn och barnbarn kan ses hos mig på en soppsöndag som jag brukar ordna. Men det gäller att hitta en tid som passar så många som möjligt av femton stycken.
Om det finns en tidspil, vad är då tidsspill frågar jag.

torsdag 21 oktober 2010

Tiden då det begav sig.

Einstein har liknat tiden vid en näktergalsflock. ”Tiden fladdrar och flyttar sig och hoppar undan med dessa fåglar. Lyckas man fånga en av dem i en glasklocka, stannar tiden. Ögonblicket fryses för allt därinne; människor och träd och jord.”
Alltså måste det vara som jag har tolkat det: att stelnad tid blir till minnen som därmed bevaras och tids nog lär vi oss att ta vara på tiden så att den omvandlas till något bra, som jag tidigare skrev. Veckan som gått har innehållit många minnesvärda händelser.
Releasepartyt innehöll en film om Lars Sjögren, med restaurerade gamla hus och dess skönhetsvärden. Krabbfesten innebar förutom smakupplevelse också möten med alla mina barn och fyra sjättedelar av mina barnbarn. Göteborgsresan med faluborgarna späckades av stelnad tid med sina många infallsvinklar. Inte minst spårvagnsresan då jag under färd med mikrofon berättade om mina minnen då vi passerade Sahlgrenska sjukhuset där jag var elev i tre och ett halvt år och tog min sjuksköterskeexamen 1956. Men också då vi passerade avtagsvägen till Valands målarskola då den låg i Guldheden och där jag på en maskerad träffade mina barns far.
Igår hade pensionärsklubben på SVT träff med höstlunch som avåts på Operaterrassen under högtidliga former. Samtalade där med en av mina gamla arbetskamrater vilket ledde till levandegörande av minnen från då jag producerade teveprogram för barn.
Så är det alltså med stelnad tid. Den finns kvar i våra minnen och kan väckas till liv då vi minns tiden då det begav sig.

måndag 11 oktober 2010

Tids nog

Vad menar kulturministern med att säga att det finns ingen svensk kultur? Jag vill hävda att jag är svensk och utan kultur är jag ingen. En kultur är en kultur är en kultur, vilket betyder att en kultur bara kan vara en(1) kultur som t ex spansk kultur, iransk kultur, aztekisk kultur, etruskisk kultur o s v. En kultur är något konstant men därmed inte oföränderligt. De flesta av våra seder och bruk som ju är definition på svensk kultur kan härledas långt tillbaka i tiden och det tar lång tid att införliva nya seder. Ta t ex julgranen som kom till Tyskland på 1600-talet och blev allmän i Sverige i mitten på 1800-talet och som nu tillhör svensk kultur.
Det är bra att det finns många kulturer i Sverige. Samtidigt är det viktigt att varje kultur får behålla sin särart. Jag vill hävda att det är varje människas kultur och kulturella ursprung som ger henne sin identitet. Kulturministern måste förklara vad hon menar med att det inte finns någon svensk kultur.
Har just varit i Dalarna och ”gjort vinter” i min trädgård. Nu åter i Sthlm hör jag på väderleksrapporten att frosten kom däruppe så det var på tiden att jag ordnade för det. På tåget åter läste jag i en bok om Einstein att han menar att ”materia är stelnad energi”. Jomenvisst och då menar jag att ”minnen är stelnad tid”. Minnena är inte stelnade men tiden stelnade till för ett ögonblick. Precis som jag tidigare har sagt att tid är som energi, den försvinner inte utan omvandlas till något annat som t ex minnen, ångest eller tillfredställelse.
Tids nog lär vi oss att ta vara på tiden så att den omvandlas till något bra. Att ha skrivprojekt är bra att placera tiden i. De finns då kvar präntade på ett papper som tidsdokument.
Veckan som just börjat kommer att inrymma många minnesvärda händelser,för mig tror jag, när jag ser framåt i tiden. Ett releaseparty, en krabbfest och en göteborgsresa med många infallsvinklar.