torsdag 17 november 2016

Omvärldsanalys. Detta är ett tillägg till vad jag skrev i gårdagens blogg. Den handlade på sitt sätt om omvärldsanalys men här skriver jag om en annan sida av saken. Att analysera omvärlden är oerhört brett, men här försöker jag titta närmare på vad många talar om idag. "Största enskilda nyhetshändelsen av 1938 ägde rum den 29 september, då fyra statsmän träffades på Führerhaus, i München, att rita om kartan över Europa. The three visiting statesmen at that historic conference were Prime Minister Neville Chamberlain of Great Britain, Premier Edouard Daladier of France, and Dictator Benito Mussolini of Italy. De tre besökande stats vid den historiska konferensen var premiärminister Neville Chamberlain Storbritannien, Premier Edouard Daladier i Frankrike, och diktatorn Benito Mussolini i Italien. But by all odds the dominating figure at Munich was the German host, Adolf Hitler. Men genom alla odds den dominerande figuren i München var den tyska värd, Adolf Hitler. Führer of the German people, Commander-in-Chief of the German Army, Navy & Air Force, Chancellor of the Third Reich, Herr Hitler reaped on that day at Munich the harvest of an audacious, defiant, ruthless foreign policy he had pursued for five and a half years. Führer av det tyska folket, Commander-in-Chief av den tyska armén, marinen och flygvapnet, kansler Tredje riket, Herr Hitler skörda den dagen i München skörden av en djärv, trotsig, hänsynslös utrikespolitik han eftersträvas för fem och ett halvt år. He had torn the Treaty of Versailles to shreds. Han hade rivit Versaillesfördraget sönder. He had rearmed Germany to the teeth— or as close to the teeth as he was able. Han hade återlarmas Tyskland till teeth- eller så nära tänderna när han kunde. He had stolen Austria before the eyes of a horrified and apparently impotent world. Han hade stulit Österrike inför ögonen på en upprörd och synes impotent världen." Detta har jag kopierat från google om hur tyska folket hittat en ledare som de såg upp till. Han skulle rädda landet från arbetslöshet, från grupper som inte hörde hemma bland den germanska rasen och dessutom utvidga landets gränser. Vi vet hur det gick inte minst minns vi förintelsen då miljoner människor gasades ihjäl för att de föll utanför Hitlers ramar. Händelser vi aldrig trodde skulle hända och aldrig glömmer. Ändå ser världen nu en liknande början med en ledare som lovar guld och gröna skogar bara vi blir av med människor som inte lever upp till hans värderingar d v s samma värderingar som Hitler hade. Varför görs det inget??? Världen står inför en katastrof lika den som hände för åttio år sedan. HJÄLP!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar