måndag 30 mars 2009

Tiden - en illusion?

Som sagt: Förflutet, nutid och framtid är enligt Einstein bara en illusion. Vad är då en illusion? Jo, en falsk föreställning, ogrundad förhoppning, feltolkning av sinnesintryck – synvilla.
Nä, i de facken passar inte tiden in. Det är rätt så tillvida att tiden är ett abstrakt begrepp men i tiden finns ingen falskhet utan den är nog det sannaste i livet för den finns där alltid.
Det som hände igår det har verkligen hänt och det som händer nu, det händer nu, dvs nyss.
Någon skrev i ett mejl till mig om vad det stod i den förra bloggen om vad just nu betydde. Han skrev att det är viktigt att leva i nuet och inte låta tid försvinna utan mening. Kan någon säga det bättre.
Idag ställs frågan i DN om det är arbetet eller fritiden som är meningen med livet. Det är en konstig fråga eftersom för mig är meningen att vi skall reproducera oss på det att livet kan gå vidare. Det handlar alltså om att leva livet och meningen får vi lägga in själva, att göra livstiden meningsfull.
Fortsättning följer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar