lördag 28 mars 2009

Tidsfundering

Man kan fundera mycket över vad tid är. Kanske är tiden en punkt, en tidpunkt, där punkten är ett nu och ett nu, dvs ett nu som genast blir ett nyss och som strax flyter in i dåtiden och blir till minnen.
Tidpunkterna följer tätt på varandra…. Ja, så tätt att de griper tag i varandra som morsetecken
-. ..- --..-- -. ..- --..-- eller blir till en tidsföljd _________ en rak linje som hela tiden pekar in i framtiden, till tiden vi har framför oss. Men vad då? Ligger den rakt framför oss? Hur kan då somliga säga att allt sker cykliskt?

Min uppfattning är därför att tiden inte är linjär utan cirkulär. Det handlar inte bara om att den 28:e mars inträffar en gång om året eller att djurens brunsttider är tidsbundna eller att jordens istider har sina intervall. Nej, allt går igen på ena eller andra sättet. Se bara på pengars värde eller att vara eller inte vara, det är frågan.

Einstein skrev en gång att förflutet, nutid och framtid bara är illusion…
Jag återkommer i frågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar