lördag 28 juni 2014

Singapore Bar

Singapore Bar 2014 Jag undrar om det någon finns som vet Vad hela tiden är för någonting en del de säger den är cirkulär men andra att den endast framåt går. Jag tror att vi nog var och en har fått ett stycke av en evig tid en liten bit som delas upp i år och som man sedan samlar på. Men tiden ingen guldkant har i fall man inte själv förgyller den då kan en läcker Singapore Bar ju faktiskt passa riktigt bra, jag tror att årets Bar nu nummer tretton har då vi på denna bakgård minglat runt med var sin lyxig drink att smutta på. Kanhända någon minns hur som en gång när det var festival med folkmusik och många då som lämnat staden här de vände hem att lyss till ljuv musik och träffa alla dem som stannat kvar då tyckte Björn och Kajsa att det var en lämplig träffpunkt just på denna gård man gladdes åt att åter ses igen det samma skedde flera år i rad men se´n så tog det plötsligt slut med det jag menar slut med festival och sånt men Singapore Bar ja den består. Ja, tiden går man undrar vart nånstans Jag tror vår tid den är som energi som alltid övergår i annan form så som solens strålar värmer oss då tiden blir till minnen utav guld man sedan samlar in och tänker på man har dem i sitt hjärtas rum ett rum som bågnar av de tretton år som Singapore Bar har fägnat oss det är en rikedom, en symfoni vars toner just i denna sälla kväll kan blandas i en Singapores Sling som Björn och Kajsa bjuder på en tid som återkommer varje år för all vår tid den är ju cirkulär. En gammelfarmor tackar här för sig och nästa år vi säkert ses igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar